LONDEN 2017

Op 18 mei 2017 werd tijdens de algemene vergadering van het Europees Instituut voor de Expert en de Expertise ( E.I.E.E.) het co-voorzitterschap van de heer Etienne CLAES, ondervoorzitter van het N.C.G.D. met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Hij zal samen met mevr. Béatrices DESHAYES , frans-Duitse advocate, de volgende drie jaar het Instituut leiden.

Het N.C.G.D. is dus meer dan ooit verankerd als de vertegenwoordiger van de Belgische experten in Europa.

Het E.I.E.E. heeft zich op korte tijd opgewerkt tot ‘de’ gesprekspartner van de deskundigen bij de Europese instanties. De vereniging telt institutionele leden in 16 lidstaten. Hun website is een bron van gegevens  http://www.experts-institute.eu.

Het E.I.E.E. werkt samen met de directoraten Justitie en Concurrentie, en heeft contacten met het Consilium-Europese raad bij monde van de Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice  (CEPEJ), en organisaties zoals le Conseil des Barreaux de l’Union Européenne ( CCBE).

Een van haar recentste verwezenlijkingen is het project EGLE  ( European Guide of Legal Expertise) waarvan de inhoud werd overgenomen in ons jaarboek. Het is een leidraad voor een ‘code of conduct’ voor de expert.

Op vraag van de Raad van Europa zal het E.I.E.E. de volgende twee jaar het project ‘ Find an Expert’ realiseren. Dit project dat wordt gefinancierd door Europa behelst het in kaart brengen van de lijsten van deskundigen , de manier waarop deze worden samengesteld en de kwaliteitscontroles in alle Europese lidstaten.

This project aims at enabling judges, lawyers and citizens in the EU to: – Learn about nature and functioning of judicial expertise in the different Member States; – Identify the existing lists of experts in the Member States and the entities managing these lists; – In civil or criminal proceedings,on a regional, national or cross border level, find an adequate expert in order to answer any technical or scientific question or to conduct any technical mission and to give his/her opinion, orally or in writing. EEEI will create the following contents for each Member State: – A fact sheet containing all relevant information, esp. how judicial expertise works in this MS, how and by whom experts are selected, on which competence criteria, how and how often this competence is checked, how independence and impartiality are guaranteed… – A presentation of the relevant nomenclature of specialities – Where applicable, a link to the existing experts’ lists or search tools. Type and number of persons benefiting from the project: Judges working on civil and criminal cases; Lawyers; Citizens who are parties to civil or criminal proceedings; Companies and insurers;European citizens, researchers, journalists … This centralised tool will facilitate access to information on expertise and experts in the MS and contribute to the enhancement of mutual trust in justice between the courts, lawyers and citizens of the EU Member States. Outputs to be produced, for each Member State: – Information on how judicial expertise is organized; – Information on how experts are selected; – Information on existing nomenclatures of experts’ specialties; – Link to existing expert lists and/or search tools. This information will be published on the e-justicewebsite in the part called “Find an Expert”. This online publication, at the European level, of lists of judicial experts will be a “consensus accelerator” for judicial experts will be a “consensus accelerator” for judicial expertise in EU.

 

 

Na afloop van de vergadering werd een bezoek gebracht aan de SUPREME COURT OF THE UNITED KINGDOM waar wij werden ontvangen door Lord Brian Francis KERR rechter bij het hof en voormalig Lord Chief Justice of Northern Ireland die een woordje uitleg gaf over de rol van de Supreme Court.

les trois fleurs du Royaume Uni- Bloemensymboliek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘s avonds waren we te gast bij het Expert Witness Institute (EWI) waar een informeel debat werd gehouden tussen een panel van internationale experten en de aanwezigen in verband met de verschillen bij de aanstelling van deskundigen tussen de lidstaten en vooral tussen Common Law en continentale wetgevingen.

Het Nationaal College van Deskundigen verwelkomt als nieuw lid van de raad van bestuur Dr.Koen Brouwers, arts specialist in de medische expertise en bestuurslid van BENEVERMEDEX.

Het jaarverslag werd ter goedkeuring voorgelegd.

Het financieel verslag en het budget 2017 werd na nazicht door de heer J.M.LEMAIRE goedgekeurd en de beheerders werden vrijgesteld.

Wij verwelkomen als nieuwe leden:

Pr.Patrick Papart, Psychophysiologie – Psychiatrie légale, Université de Liège

Prof.Dr.Mark Lissens, fysische geneeskunde , docent KUL

Dr.Larry Natowicz , chirurgien de la main

Dr.Jean-Paul Langhendries, Paediatrician – Neonatologist

Ir.Pascal Barbier, ingénieur hvac

M.Alexandre Wagenheim , expert incendie et Explosion à Metz (FR)

M.Thierry Guérin , expert en toitures plates

M.Frank Dylst, Ziekenhuisverpleegkunde ,Rampengeneeskunde

FROM LONDON WITH LOVE