VOLMACHT

                VOLMACHT

Terug te sturen vóór 16.06.2019

 In het geval u niet aanwezig kan zijn op de jaarlijkse algemene vergadering van 19.06.2019

Ik ondergetekende mevr., mijnheer, ……………………………………………………

Specialist in ………………………………………………………………………………………………………….

Adres :

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Geef bij deze volmacht aan :…………………………………………………………………

Ten einde mij te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de stemming van het college in mijn plaats op de algemene vergadering die zal plaats hebben op 19.06.2019 om 20u30 in :

Faculteit Geneeskunde VUB

Laarbeeklaan 103

Zaal B017

1090 Jette  

Datum :……………………………handtekening: ………………………………

Voorafgegaan door «  goed voor volmacht”

TERUG TE ZENDEN VOOR 16.06.2019 AAN HET HIERONDER VERMELDE E-MAIL ADRES

 

secretariat@cnej.be