VOLMACHT

                VOLMACHT
Terug te sturen vóór 16.06.2019
 In het geval u niet aanwezig kan zijn op de jaarlijkse algemene vergadering van 19.06.2019
Ik ondergetekende mevr.,